Aanmoedigingspremies en subsidies

Verzekering Gewaarborgd Wonen (website)
informatie van de Vlaamse overheid, over de heropgestarte verzekering gewaarborgd wonen. Wordt u werkloos of arbeidsongeschikt, dan kunt u in bepaalde gevallen aanspraak maken op een toelage van de overheid om uw hypothecaire lening verder af te betalen (april 2009).

Steunmaatregelen Wonen Vlaanderen
Een overzicht van alle steunmaatregelen die Wonen Vlaanderen aanbiedt

Premiezoeker (website)
website waarop u kunt nagaan van welke premies u gebruik kunt maken als u huurt, koopt of (ver)bouwt